"อาจารย์ประเสริฐ" Videos RelevanceLatestPopularTop

อาจารย์ประเสริฐ  “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย” 12,715

อาจารย์ประเสริฐ “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง 2,683

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย 19,252

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 10,539

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อ ประเสริฐ 73,115

อ ประเสริฐ " พ้นทุกข์ชั่วพริบตา "

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่....... 234,324

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่.......

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 2.เกี่ยวกับการกำหนด 1,098

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 2.เกี่ยวกับการกำหนด

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม@บ้านจันทร์ส่องธรรม30-06-57 6,683

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม@บ้านจันทร์ส่องธรรม30-06-57

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 4.เจตนากำหนดรู้อาการเกิดดับของรูปนาม 170

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 4.เจตนากำหนดรู้อาการเกิดดับของรูปนาม

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 3.ตามดูสภาวะในสติปัฏฐานสี่ 240

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 3.ตามดูสภาวะในสติปัฏฐานสี่

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 12,684

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-1 202

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-1

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-2 196

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-2

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 527

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-7 358

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-7

< Prev 1 234Next >

Categories »

Spread the word »

Sponsors »