"อาจารย์ประเสริฐ" Videos RelevanceLatestPopularTop

อ ประเสริฐ 51,209

อ ประเสริฐ " พ้นทุกข์ชั่วพริบตา "

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย 9,535

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่....... 201,402

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่.......

การดูจิต การเจริญสติ 14,968

การดูจิต การเจริญสติ

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 11,315

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 8,453

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐ  “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย” 2,125

อาจารย์ประเสริฐ “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555 1,011

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555

อาจารย์ประเสริฐช่วงเช้า06 12 2555 2,098

อาจารย์ประเสริฐช่วงเช้า06 12 2555

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 297

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ปกป้องพระศาสนา บรรยายโดยอาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 132

ปกป้องพระศาสนา บรรยายโดยอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ความเห็นของนักศึกษา หลังฟังการบรรยายธรรมะ ของอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 233

ความเห็นของนักศึกษา หลังฟังการบรรยายธรรมะ ของอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด 95

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด

บทสัมภาษณ์อาจารย์ประเสริฐ ทองคำ 199

บทสัมภาษณ์อาจารย์ประเสริฐ ทองคำ

พระอาจารย์ประเสริฐ เจิมรถ ที่วัดมหาบุศย์ 75

พระอาจารย์ประเสริฐ เจิมรถ ที่วัดมหาบุศย์

< Prev 1 234Next >

Categories »

Spread the word »

Sponsors »