"อาจารย์ประเสริฐ" Videos RelevanceLatestPopularTop

https://youtube.com/devicesupport 2,622,354

https://youtube.com/devicesupport

อาจารย์ประเสริฐ  “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย” 17,098

อาจารย์ประเสริฐ “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (1/2) 2,138

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (1/2)

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 11,393

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 13 มีนาคม 2558 (1/2) 960

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 13 มีนาคม 2558 (1/2)

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 20 มีนาคม 2558 (1/2) 1,160

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 20 มีนาคม 2558 (1/2)

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (2/2) 697

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (2/2)

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (1/2) 1,700

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (1/2)

กฏแห่งกรรม (อาจมีภาพที่รุนแรง) 94,531

กฏแห่งกรรม (อาจมีภาพที่รุนแรง)

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 2.เกี่ยวกับการกำหนด 1,601

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 2.เกี่ยวกับการกำหนด

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 4.เจตนากำหนดรู้อาการเกิดดับของรูปนาม 335

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 4.เจตนากำหนดรู้อาการเกิดดับของรูปนาม

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555 1,137

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 13,701

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่....... 249,239

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่.......

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน  อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 23 มกราคม 2558 (1/2) 3,692

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 23 มกราคม 2558 (1/2)

< Prev 1 234Next >

Categories »

Spread the word »

Sponsors »