"อาจารย์ประเสริฐ" Videos RelevanceLatestPopularTop

อ ประเสริฐ 52,643

อ ประเสริฐ " พ้นทุกข์ชั่วพริบตา "

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย 9,933

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่....... 204,136

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่.......

การดูจิต การเจริญสติ 15,294

การดูจิต การเจริญสติ

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 11,393

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐ  “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย” 2,789

อาจารย์ประเสริฐ “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 328

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 8,604

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555 1,021

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555

อาจารย์ประเสริฐช่วงเช้า06 12 2555 2,103

อาจารย์ประเสริฐช่วงเช้า06 12 2555

ปกป้องพระศาสนา บรรยายโดยอาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 154

ปกป้องพระศาสนา บรรยายโดยอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ความเห็นของนักศึกษา หลังฟังการบรรยายธรรมะ ของอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 235

ความเห็นของนักศึกษา หลังฟังการบรรยายธรรมะ ของอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

บทสัมภาษณ์อาจารย์ประเสริฐ ทองคำ 201

บทสัมภาษณ์อาจารย์ประเสริฐ ทองคำ

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด 118

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด

พระอาจารย์ประเสริฐ เจิมรถ ที่วัดมหาบุศย์ 83

พระอาจารย์ประเสริฐ เจิมรถ ที่วัดมหาบุศย์

< Prev 1 234Next >

Categories »

Spread the word »

Sponsors »