"อาจารย์ประเสริฐ" Videos RelevanceLatestPopularTop

อาจารย์ประเสริฐ  “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย” 9,156

อาจารย์ประเสริฐ “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง 981

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่....... 222,190

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่.......

อ ประเสริฐ 64,397

อ ประเสริฐ " พ้นทุกข์ชั่วพริบตา "

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 9,572

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย 15,071

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม@บ้านจันทร์ส่องธรรม30-06-57 3,896

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม@บ้านจันทร์ส่องธรรม30-06-57

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด 673

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด

กฏแห่งกรรม (อาจมีภาพที่รุนแรง) 70,922

กฏแห่งกรรม (อาจมีภาพที่รุนแรง)

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-2 97

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-2

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 443

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 12,038

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-4 43

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-4

สุขทุกวัน7วัน7กูรู กับ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 1,567

สุขทุกวัน7วัน7กูรู กับ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-7 72

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-7

< Prev 1 234Next >

Categories »

Spread the word »

Sponsors »