"อาจารย์ประเสริฐ" Videos RelevanceLatestPopularTop

การดูจิต การเจริญสติ 14,216

การดูจิต การเจริญสติ

อ ประเสริฐ 48,312

อ ประเสริฐ " พ้นทุกข์ชั่วพริบตา "

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่....... 196,752

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่.......

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 11,114

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 8,349

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐ  “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย” 6

อาจารย์ประเสริฐ “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”

(10 นาที) อยากรู้จักสิ่งใด ออกจากสิ่งนั้นก่อน 4,392

(10 นาที) อยากรู้จักสิ่งใด ออกจากสิ่งนั้นก่อน

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย 8,031

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 282

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐช่วงเช้า06 12 2555 2,091

อาจารย์ประเสริฐช่วงเช้า06 12 2555

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555 999

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555

ปกป้องพระศาสนา บรรยายโดยอาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 110

ปกป้องพระศาสนา บรรยายโดยอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ความเห็นของนักศึกษา หลังฟังการบรรยายธรรมะ ของอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 221

ความเห็นของนักศึกษา หลังฟังการบรรยายธรรมะ ของอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด 45

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด

พระอาจารย์ประเสริฐ เจิมรถ ที่วัดมหาบุศย์ 68

พระอาจารย์ประเสริฐ เจิมรถ ที่วัดมหาบุศย์

< Prev 1 234Next >

Categories »

Spread the word »

Sponsors »