"อาจารย์ประเสริฐ" Videos RelevanceLatestPopularTop

อาจารย์ประเสริฐ  “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย” 6,843

อาจารย์ประเสริฐ “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่....... 216,258

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่.......

อ ประเสริฐ 60,234

อ ประเสริฐ " พ้นทุกข์ชั่วพริบตา "

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง 512

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย 13,160

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 9,281

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม@บ้านจันทร์ส่องธรรม30-06-57 2,372

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม@บ้านจันทร์ส่องธรรม30-06-57

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด 379

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 393

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

สุขทุกวัน7วัน7กูรู กับ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 762

สุขทุกวัน7วัน7กูรู กับ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

กฏแห่งกรรม (อาจมีภาพที่รุนแรง) 67,246

กฏแห่งกรรม (อาจมีภาพที่รุนแรง)

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 11,790

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐช่วงเช้า06 12 2555 2,165

อาจารย์ประเสริฐช่วงเช้า06 12 2555

ปกป้องพระศาสนา บรรยายโดยอาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 246

ปกป้องพระศาสนา บรรยายโดยอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555 1,037

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555

< Prev 1 234Next >

Categories »

Spread the word »

Sponsors »