"อาจารย์ประเสริฐ" Videos RelevanceLatestPopularTop

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่....... 208,946

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่.......

อ ประเสริฐ 55,230

อ ประเสริฐ " พ้นทุกข์ชั่วพริบตา "

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย 11,192

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย

อาจารย์ประเสริฐ  “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย” 4,334

อาจารย์ประเสริฐ “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 11,565

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

การดูจิต การเจริญสติ 16,424

การดูจิต การเจริญสติ

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด 207

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง 257

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 8,831

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555 1,030

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม@บ้านจันทร์ส่องธรรม30-06-57 1,393

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม@บ้านจันทร์ส่องธรรม30-06-57

ปกป้องพระศาสนา บรรยายโดยอาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 191

ปกป้องพระศาสนา บรรยายโดยอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐช่วงเช้า06 12 2555 2,149

อาจารย์ประเสริฐช่วงเช้า06 12 2555

ความเห็นของนักศึกษา หลังฟังการบรรยายธรรมะ ของอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 244

ความเห็นของนักศึกษา หลังฟังการบรรยายธรรมะ ของอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 362

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

< Prev 1 234Next >

Categories »

Spread the word »

Sponsors »