"อาจารย์ประเสริฐ" Videos RelevanceLatestPopularTop

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง 3,475

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง

อาจารย์ประเสริฐ  “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย” 14,173

อาจารย์ประเสริฐ “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 10,984

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย 20,824

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 2.เกี่ยวกับการกำหนด 1,314

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 2.เกี่ยวกับการกำหนด

อ ประเสริฐ 76,113

อ ประเสริฐ " พ้นทุกข์ชั่วพริบตา "

กฏแห่งกรรม (อาจมีภาพที่รุนแรง) 84,408

กฏแห่งกรรม (อาจมีภาพที่รุนแรง)

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-5 230

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-5

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่....... 238,966

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่.......

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 4.เจตนากำหนดรู้อาการเกิดดับของรูปนาม 236

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 4.เจตนากำหนดรู้อาการเกิดดับของรูปนาม

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (1/2) 86

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (1/2)

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 3.ตามดูสภาวะในสติปัฏฐานสี่ 334

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 3.ตามดูสภาวะในสติปัฏฐานสี่

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (1/2) 311

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (1/2)

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง วิธีเติมความสุข 19.00น. วันที่ 12 พ.ย.2557 78

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง วิธีเติมความสุข 19.00น. วันที่ 12 พ.ย.2557

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่องธัมมวิจยะ เวลา 05.00น. วันที่ 6 ก.พ.2557 85

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่องธัมมวิจยะ เวลา 05.00น. วันที่ 6 ก.พ.2557

< Prev 1 234Next >

Categories »

Spread the word »

Sponsors »