"อาจารย์ประเสริฐ" Videos RelevanceLatestPopularTop

อาจารย์ประเสริฐ  “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย” 10,725

อาจารย์ประเสริฐ “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 10,065

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย 16,704

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง 1,821

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่....... 227,665

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่.......

อ ประเสริฐ 67,736

อ ประเสริฐ " พ้นทุกข์ชั่วพริบตา "

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 2.เกี่ยวกับการกำหนด 875

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 2.เกี่ยวกับการกำหนด

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 4.เจตนากำหนดรู้อาการเกิดดับของรูปนาม 93

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 4.เจตนากำหนดรู้อาการเกิดดับของรูปนาม

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 3.ตามดูสภาวะในสติปัฏฐานสี่ 156

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เรื่อง 3.ตามดูสภาวะในสติปัฏฐานสี่

กฏแห่งกรรม (อาจมีภาพที่รุนแรง) 74,836

กฏแห่งกรรม (อาจมีภาพที่รุนแรง)

สุขทุกวัน7วัน7กูรู 24 10 2557 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 1,817

สุขทุกวัน7วัน7กูรู 24 10 2557 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 485

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

สุขทุกวัน7วัน7กูรู กับ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 2,049

สุขทุกวัน7วัน7กูรู กับ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 12,299

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-7 215

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มัคคานุคาเข้ม แผ่น1-7

< Prev 1 234Next >

Categories »

Spread the word »

Sponsors »