"อาจารย์ประเสริฐ" Videos RelevanceLatestPopularTop

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่....... 209,624

สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่.......

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย 11,348

ความทุกข์ในภพภูมิ และจิตดวงสุดท้าย

อ ประเสริฐ 55,482

อ ประเสริฐ " พ้นทุกข์ชั่วพริบตา "

อาจารย์ประเสริฐ  “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย” 4,430

อาจารย์ประเสริฐ “ภิกษุทั้งหลาย...กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย”

การดูจิต การเจริญสติ 16,424

การดูจิต การเจริญสติ

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 11,565

ประวัติ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด 235

พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร เกี่ยวกับการกำหนด

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง 260

อาจารย์ประเสริฐ บรรยายเรื่องความว่าง

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 8,831

อริยสัจ 4 อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555 1,031

อาจารย์ประเสริฐ ช่วงบ่าย06 12 2555

ปกป้องพระศาสนา บรรยายโดยอาจารย์ประเสริฐ  อุทัยเฉลิม 208

ปกป้องพระศาสนา บรรยายโดยอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อาจารย์ประเสริฐช่วงเช้า06 12 2555 2,149

อาจารย์ประเสริฐช่วงเช้า06 12 2555

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 362

ข้อคิดอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ความเห็นของนักศึกษา หลังฟังการบรรยายธรรมะ ของอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม 244

ความเห็นของนักศึกษา หลังฟังการบรรยายธรรมะ ของอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

บทสัมภาษณ์อาจารย์ประเสริฐ ทองคำ 203

บทสัมภาษณ์อาจารย์ประเสริฐ ทองคำ

< Prev 1 234Next >

Categories »

Spread the word »

Sponsors »